USLOVI KORIŠĆENJA

Pravila i uslovi korišćenja

1. Za vrijeme korišćenja sajta www.patuljak.me, primjenjuju se sva navedena pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći zakoni na teritoriji Crne Gore. Patuljak.me zadržava pravo promjene i izmjene uslova korišćenja ovih stranica u bilo kojem trenutku, a promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave. Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem sajta Patuljak.me, korisnik potvrđuje da je upoznat sa pravilima i uslovima korišćenja sajta Patuljak.me i da ih u cijelosti prihvata. Web stranica www.patuljak.me u vlasništvu je firme PAGE D.O.O.

2. Kako bi bila omogućena objava oglasa na sajtu Patuljak.me, korisnik je u obavezi da se registruje putem registracijske forme, gdje je dužan da unese tačne i precizne lične podatke. Prikupljanje podataka regulisano je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci korisnika će biti korišćeni u svrhu spajanja prodavaca i kupaca, kao i članova sajta međusobno. Korišćenjem sajta Patuljak.me, saglasni ste da vaši unešeni podaci budu dostupni na uvid svima koji su zainteresovani, u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja. Korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta da Patuljak.me upotrijebi navedene podatke u svrhu djelovanja sistema, slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, dostave računa za eventualno korišćenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavještenja.

3. Sve vrste tekstova, grafičkog sadržaja, prikaza, poruka, oglasa i drugog materijala (u daljem tekstu: sadržaj) koji su objavljeni, preneseni ili linkovani na sajtu Patuljak.me, isključiva su odgovornost korisnika koji je takav sadržaj objavio. Patuljak.me ne odgovara za takav sadržaj u pogledu autorskih prava, tačnosti ili autentičnosti. Korisnik snosi isključivu odgovornost u slučaju eventualnog zahtjeva trećih lica prema PAGE D.O.O. sa osnovom nadoknade štete i dužan je da preduzme sve neophodne radnje kako bi zaštitio PAGE D.O.O. od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obavezuje nadoknaditi firmi PAGE D.O.O. svaku štetu koja je uzrokovana zahtjevima trećih lica.

4. Korisniku je zabranjeno da objavljuje sadržaj koji na bilo koji način krši pravila i uslove korišćenja, a koji se odnosi na:
         - Postavljanje neistinitog, nezakonitog, štetnog, pornografskog, prijetećeg, rasističkog, moralno neprimjerenog ili            uvrijedljivog sadržaja kojim se ugrožava drugi korisnik, fizičko i pravno lice ili internet sajt Patuljak.me;
         - Kopiranje sadržaja postavljenog na Patuljak.me i njegovo objavljivanje na druge medije;
         - Dobijanje Patuljak kredita na nelegalan način putem zloupotrebe sistema;
         - Kontaktiranje oglašivača sajta Patuljak.me u cilju lobiranja njihovog oglašavanja na sličnim internet sajtovima,            ili drugim medijima oglašavanja;
         - Kreiranje duplih profila korisnika;
         - Kupovinu/prodaju objavljenih artikala sa virtuelnom valutom Patuljak kredita, kao i kupovinu/prodaju Patuljak            kredita od strane trećih lica/ trećim licima;
         - Korišćenje sadržaja koji sadrže lične podatke drugih korisnika bez njihovog pisanog odobrenja;
         - Oglašavanje prodaje artikala ili pružanje usluga kojima se krše autorska i srodna prava trećih lica;
         - Postavljanje oglasa koji je sumnjiv u smislu oglašavanja ilegalne ili ukradene robe;
         - Oglašavanje više predmeta prodaje u okviru jednog oglasa (npr. u jednom oglasu se objavljuje prodaja            automobila i stana);
         - Postavljanje oglasa sa slikama koje nisu predmet prodaje, kao i postavljanje slika koje sadrže baner, logotip,            web adrese i slično;
         - Postavljanje naslova oglasa koji ne opisuje predmet prodaje;
         - Postavljanje naslova oglasa koji sadrži domen drugih web stranica ili u sebi sadrži više jednakih znakova            zaredom (npr. “Prodajem stan povoljno!!!” ili “** Prodajem mašinu za veš **”);
         - Objavljivanje oglasa koji sadržajno ne pripada u postavljenu kategoriju;
         - Objavljivanje jednog istog oglasa u dvije ili više različite kategorije;
         - Objavljivanje jednog istog oglasa više puta ili pod izmjenjenim uslovima.

Na osnovu ovih navedenih kriterijuma, Patuljak.me zadržava pravo izmjene, brisanja i neobjavljivanja oglasa, bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču. Takođe, Patuljak.me zadržava pravo da, bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču, iz dalje upotrebe sajta isključi ili sankcioniše korisnika koji na bilo koji način krši pravila i uslove korišćenja, a koji se može odnositi na zloupotrebu objavljenih podataka, neovlašćenog korišćenja, vrijeđanja drugih oglašivača i posjetioca, kao i ometanja rada sajta Patuljak.me. Uz isključenje oglašivača iz dalje upotrebe sajta, Patuljak.me može zahtijevati naknadu za pričinjenu štetu.

5. Pravna lica, agencije i preduzetnici mogu postavljati oglase na način što će otvoriti radnju na Patuljak.me, dok sve dodatne podatke o svojoj djelatnosti mogu upisati u za to namjenjena polja u okviru stranice svoje radnje. Oglašivači koji imaju otvorenu radnju na Patuljak.me mogu postavljati linkove koji vode na njihove web stranice, dok to nije slučaj sa oglašivačima koji nemaju otvorenu radnju i njima nije dozvoljeno postavljati linkove koji vode na njihove web stranice ili web stranice koje oglašavaju razne vrste usluga. Patuljak.me zadržava isključivo pravo odobrenja postavljanja linkova.

6. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga, Patuljak.me ne snosi odgovornost, već je korisnik isključivo dužan da vodi računa o njemu, što uključuje i povremeno mijenjanje lozinke za svoj nalog. Patuljak.me će postupiti na adekvatan način odmah nakon što korisnik prijavi moguću zloupotrebu svog korisničkog naloga.

7. Patuljak.me zadržava pravo izmjene i dopune oglasa, pri čemu se ne mijenja njegov sadržaj. To uključuje lekturu, dopunu unešenih podataka, itd. PAGE D.O.O. nije odgovoran za štetu koja može nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih.

8. Oglašivač koji registruje svoj nalog na Patuljak.me mora imati aktivan broj telefona kao i e-mail adresu, kako bi mogao biti dostupan da odgovori na upite ostalih korisnika sajta. Ukoliko dodje do promjene broja telefona ili e-mail adrese oglašivača, on je dužan ažurirati te podatke na svom korisničkom nalogu.

9. Korisnik se prihvatanjem pravila i uslova korišćenja slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima sajta Patuljak.me i koja može povremeno sadržati poruke reklamnog karaktera. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da sajt Patuljak.me privremeno ili trajno prestane koristiti njegove lične podatke za slanje poruka, pri čemu se oglašivaču zamrzava registracija, koja mu onemogućava korišćenje funkcija koje su namjenjene registrovanim oglašivačima.

10. Patuljak.me korisnicima sa verifikovanim brojem telefona može slati SMS poruke o novostima na sajtu. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama svog profila ukoliko ne žele da primaju obavještenja.

11. Patuljak.me ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikala, osim u smislu pružanja usluge korišćenja sajta kao mjesta za trgovinu. U pojedinim slučajevima Patuljak.me može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje. Kupoprodaja se odvija isključivo između kupca i prodavca, koji su dužni da međusobno riješe sve sporove koji mogu nastati iz njihovog odnosa, te stoga Patuljak.me nije odgovoran za bilo kakvu pričinjenu štetu nastalu kao posljedica tih odnosa.

12. Zahtjev korisnika za objavom oglasa, Patuljak.me ostvaruje pravo da taj sadržaj koristi, kopira, i objavljuje u drugim medijima, s tim što neće objavljivati lične podatke korisnika, već samo oglas i link koji vodi na stranicu sajta Patuljak.me.

13. Nije dozvoljeno kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela sajta Patuljak.me, bez pismenog odobrenja firme PAGE D.O.O.

14. Patuljak.me ne garantuje da će oglašivač moći pristupiti sadržaju svog oglasa nakon njegovog isteka, čime se preporučuje da oglašivač sačuva sav sadržaj objavljenog oglasa.

15. PAGE D.O.O. se oslobađa odgovornosti za nefunkcionisanje sistema koje može dovesti do brisanja ili neobjavljivanja oglasa, kao i privremene nedostupnosti sajta Patuljak.me usljed različitih tehničkih problema nastalih u sistemima na koje PAGE D.O.O. ne može direktno uticati.

16. Patuljak.me koristi software za prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na web sajtu. Ove informacije se koriste kako bismo razumjeli šta korisnici traže i omogućava nam da unaprijedimo naše usluge. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Patuljak.me koristi kolačiće da bi prikupili statističke podatke pomoću kojih stalno poboljšavamo korisnički ugođaj. Kolačić je datoteka (fajl) koja se privremeno smješta na Vašem disku za trajno skladištenje podataka. Gotovo svi web sajtovi koriste kolačiće, a nerijetko se dešava da sajtovi ne funkcionišu u potpunosti bez omogućenih kolačića. Napominjemo da ukoliko odaberete da ne prihvatite kolačiće možda nećete moći da pristupite određenim djelovima našeg sajta. Kolačići ne identifikuju vašu ličnost, već daju statističke podatke o našim posjetiocima i njihovom korišćenju našeg sajta. Takođe, ovi statistički podaci ne otkrivaju lične podatke bilo koje vrste. Korišćenjem ove internet stranice dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja sajta Patuljak.me.

17. Odnosi između korisnika i firme PAGE D.O.O. podliježu zakonima Crne Gore. Za sve eventualne sporove nadležan je sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

18. Sve primjedbe koje imate vezano za Zakon o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu firme: PAGE D.O.O. Blaža Jovanovića 7, Podgorica.

U Podgorici, septembar 2014.
Sva prava zadržana.